KARTA INFORMACYJNA  
Nazwa Konferencja misyjna
Termin 2014-02-13  do  2014-02-16
Miejscowość Zgorzelec
Opis

II Europejska Konferencja Misyjna YMCA "UNIFY"
w dniach 13 -16 lutego 2014 r.
w Goerlitz/Zgorzelcu.

UNIFY jest europejską platformą imek powołaną w celu dzielenia się i refleksji na temat chrześcijańskiej misji YMCA zawartej w Deklaracji Paryskiej (1855) - dokumencie założycielskim YMCA. I konferencja UNIFY odbyła się w Northampton w Wielkiej Brytanii w 2012 r. z udziałem 120 liderów młodzieżowych z całej Europy.

"Związek Męskiej Młodzieży Chrześcijańskiej dąży do zjednoczenia tych, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa za swojego Boga i Zbawiciela zgodnie z Pismem Świętym, pragną być Jego uczniami w wierze i w życiu, i łączą swoje wysiłki do szerzenia Jego Królestwa."

Deklaracja Paryska

Wspierając bliźnich w zrozumieniu przemieniającej mocy Ewangelii w kontekście "Inclusive Christianity" - celu strategicznego Europejskiego Aliansu YMCA w 2014 r., II Europejska Konferencja Misyjna w Goerlitz/Zgorzelcu zajmie się wypełnianiem Ewangelii ukazanym przez ojców założycieli YMCA:

1) doświadczaniem miłości wspólnoty i jedności z tymi, którzy idą za Jezusem,
2) służeniem potrzebującym poprzez zaangażowanie i solidarność.

UNIFY 2014 ma być pomostem dla pracowników i wolontariuszy europejskich imek, aby móc spotkać się razem, wymieniać doświadczeniami, modlić się, poszukiwać inspiracji oraz odkrywać nowe możliwości i zasoby pracy, tak aby YMCA była:

1) bardziej pewna swoich korzeni jako chrześcijańskiego ruchu ekumenicznego,
2) była w stanie lepiej identyfikować swoją chrześcijańską tożsamość wśród dzisiejszej młodzieży i w społeczeństwie,
3) bardziej wyczulona na duchowe i społecznych potrzeby swoich członków i osób objętych działalnością programową.

Główne obrady i warsztaty oraz zakwaterowanie będą po niemieckiej stronie Zgorzelca. W ramach programu konferencji odbędą się m. in. ekumeniczne przejścia po obu stronach polsko-niemieckiej granicy oraz symboliczne spotkania na mostach granicznych na Nysie Łużyckiej: na Moście Jana Pawła II oraz na Moście Staromiejskim na Europejskiej Drodze Kulturowej Św. Jakuba "Via Regia".

Koszty uczestnictwa (zakwaterowanie, wyżywienie, program) dla delegatów z Polski wynoszą120 Euro.

Językiem roboczym konferencji jest język angielski.

Więcej informacji:

www.ymca-unify.co.uk

Joachim Schmutz (Niemiecka YMCA Monachium):
joachim.schmutz@cvjm-muenchen.org

Piotr Semeniuk (Polska YMCA Lublin):
piotr1.semeniuk@gmail.com

Rejestracja on-line >>>

**********

Program ramowy >>>

**********

POWRÓT