KARTA INFORMACYJNA  
Nazwa Turniej Shogi
Termin 2014-03-01   
Miejscowość Kraków
Opis

Regulamin III Turnieju Shogi YMCA Kraków

Organizatorem turnieju jest YMCA Kraków i MO TKKF Drogowiec

1. Turniej odbędzie się w dniu 1 marca 2014 r. w YMCA Kraków, ul. Krowoderska 8, od godz. 10.00.

2. Turniej jest rozgrywany systemem kołowym lub szwajcarskim (w zależności od liczby uczestników) na dystansie 5 rund, kojarzenie komputerowe (ChessArbiter PRO najnowsza dostępna wersja).
Zawodnicy nie mogą proponować i uzgadniać remisu, a w przypadku remisu według zasad ogólnych partia jest powtarzana z zachowaniem pozostałego czasu do namysłu+5 min.

3. Kolejność miejsc ustala się wg ilości zdobytych punktów z klasyfikacją pomocniczą:
1/ średni Bucholz
2/ pełny Bucholz
3/ progresja
4/ wynik bezpośredni
 lub w turnieju kołowym
1/ wynik bezpośredni
2/ Berger

4. Tempo gry 20 min + 40 sek. byo-yomi dla każdego zawodnika.

5. Zgłoszenia do turnieju należy dokonać
1/ mailowo na adres - stmarius@kr.onet.pl
2/ przed turniejem - zamknięcie listy uczestników o godz. 9.55.

6. Wpisowe wynosi 5 zł.

7. Sprzęt zapewnia organizator.
 
8. Listę startową ustala się na podstawie rankingu FESA, a dla osób bez rankingu przyjmuje się 0 pkt.

9. Nagrody:
I miejsce puchar Dyrektora YMCA Kraków oraz nagrody rzeczowe

10. Wyznaczona przez organizatora osoba interpretuje regulamin, ogłasza przed rozpoczęciem I rundy szczegółowe zasady gry odmienne od powszechnie przyjętych, czuwa nad przebiegiem turnieju, przeprowadza kojarzenie i rozstrzyga spory.

11. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FESA.

12. Informacje i kontakt: Mariusz Stanaszek 693-646-823

POWRÓT