KARTA INFORMACYJNA  
Nazwa Spotkanie ideowo - programowe ZMCh Polska YMCA
Termin 2006-04-21  do  2006-04-23
Miejscowość Kraków
Lokalizacja Ognisko ZMCh
Opis Zakwaterowanie:
Ognisko ZMCh "Polska YMCA" w Krakowie - materace (dla starszych Imciarzy istnieje możliwość zakwaterowania w nieco wygodniejszych warunkach - proszę zaznaczyć odpowiednią opcję na zgłoszeniu)

Wyżywienie:
na miejscu, od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę

Cele:
- Wymiana informacji i doświadczeń w działalności programowej Związku oraz Ognisk
- Dyskusja na tematy ideowo-programowe Polskiej YMCA
- Przygotowanie materiałów na NWZD ZMCh "Polska YMCA" (propozycje uchwał, projekty dokumentów)

Program:

Piątek 21.04
do godz. 18.00 - przyjazd, zakwaterowanie
18.30 - Powitanie, kolacja
19.30 - Spotkanie integracyjne (prezentacja uczestników, przedstawienie działalności programowej Ognisk)

Sobota 22.04
9.00 - Śniadanie
9.30 - Wprowadzenie - spotkanie z Radą Krajową, "bilans otwarcia", nakreślenie zadań dla poszczególnych grup warsztatowych, podział na grupy
11.00 - Spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Czesławem Siekierskim
11.30 - I sesja warsztatowa w grupach
14.30 - Obiad
15.30 - Spotkanie z przedstawicielami Małopolskiego Centrum Informacji Europejskiej
16.00 - II sesja warszatowa w grupach
18.30 - Kolacja
19.00 - Praca własna, integracja

Niedziela 23.04
9.00 - Śniadanie
10.00 - Podsumowanie - prezentacja propozycji treści uchwał i dokumentów do przyjęcia podczas NWZD
12.00 - Zakończenie

Grupy problemowe (warsztatowe)
- misja Polskiej YMCA
- cele strategiczne Polskiej YMCA na lata 2006-2011
- zasady funkcjonowania Ognisk Polskiej YMCA oraz programy ogólnopolskie

Uczestnicy:
Rada Krajowa
Główna Komisja Rewizyjna
Prezesi Ognisk
Osoby zainteresowane sprawami ideowo-programowymi (maks. 2)

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać faksem do Ogniska w Krakowie (012 421 00 91) lub mailem na adres krakow@ymca.pl, najpóźniej do 14.04.2006r.
Pobierz plik:  Formularz zgłoszeniowy
POWRÓT