KARTA INFORMACYJNA  
Nazwa Adventure With Happy End
Termin 2010-09-02  do  2010-09-10
Miejscowość Izvoare, Maraures, Rumunia
Opis

Adventure With Happy End jest 8-dniowym programem dla osób pracujących z młodzieżą i młodych liderów w wieku 16-30 lat. Celem jest poznanie problematyki wykluczenia społecznego i problemów środowiskowych z wykorzystaniem koncepcji eko-etyki, zarządzania projektami i zajęć outdoorowych,  na bazie metod edukacji eksperymentalnej. Spodziewanym rezultatem jest przygotowanie przez uczestników planów eko-outdoorowych projektów, ktore będą mogły byc realizowane lokalnie.
Koszt: 25 Euro + 30% kosztów podróży (o ile koszt całkowity nie przekroczy 250 Euro)
Projekt finansowany przez "Youth in Action"  

Pelna informacja na
http://www.ymca.ro/index.php/ro/training/28-green-wise.html

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 24.07.2010r. na adres:
dic@ymca.pl

POWRÓT